top of page

Oferta

Certyfikacja podmiotów lotniczych  

Kompleksowe doradztwo w procesach certyfikacji i monitorowania zgodności podmiotów lotniczych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego
i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego.

 • Audyty wewnętrzne

 • Audyty użytkowników zewnętrznych

 • Opracowywanie oraz opiniowanie dokumentacji operacyjnej 

 • Wdrażanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 

 • Prowadzenie procesów zarządzania zmianą 

 • Doradztwo w zakresie szkoleń

Materiały niebezpieczne w lotnictwie (DGR)

Profesjonalne szkolenia oraz doradztwo w obszarze transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną dla małych i dużych podmiotów lotniczych oraz organizacji współpracujących, w tym:

 • Szkolenia obowiązkowe kat. 1-17 TI ICAO & IATA DGR

 • Szkolenia z transportu baterii litowych drogą powietrzną

 • Szkolenia dla kadry zarządzającej oraz specjalistów ds. bezpieczeństwa

 • Procedury prawidłowego reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej dla członków załogi lotniczej oraz innych członków załogi

 • Utrzymywanie zgodności operacyjnej z przepisami krajowymi
  i międzynarodowymi (INOP & PAON)

 • Pośrednictwo w uzyskiwaniu certyfikatów, odstępstw, zatwierdzeń w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego

 • System Zarządzania Bezpieczeństwem w procesach transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną z uwzględnieniem baterii litowych

 • Analizy bezpieczeństwa

 • Doradztwo w kwestii promowania bezpieczeństwa 

Obsługa naziemna w porcie lotniczym

Doradztwo i szkolenia w zakresie obsługi naziemnej w porcie lotniczym,
w tym:

 • Otrzymywanie i utrzymywanie certyfikatu agenta obsługi naziemnej (AHAC) 

 • Otrzymywanie i utrzymywanie zezwolenia na obsługę naziemną kat. 1-11

 • Pośrednictwo w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego

 • Ubezpieczenia dla działalności lotniczej

 • Obsługa i załadunek frachtu lotniczego 

 • Transport ładunków łatwo psujących się

 • Transport zwierząt

 • Zarządzanie infrastrukturą terminala cargo

Badania i analizy statystyczne

Mając doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, które zawsze dotyczyły tematyki lotniczej, za pomocą takich metod badawczych jak ankietowanie czy wywiad ekspercki, możemy opracować i przeprowadzić badania dla Twojej firmy. Tworzymy narzędzia badawcze oparte na naukowej teorii metodologicznej i korzystamy ze sprawdzonych programów statystycznych. 

Co można zbadać? Wszystko. Jakie preferencje i wymagania ma Twój klient. Czego potrzebuje i jak odbiera wybrane kwestie bezpieczeństwa Twój pracownik. Jak postrzegają funkcjonowanie poszczególnych obszarów inni przedstawiciele branży lotniczej.

Prawidłowo opracowane narzędzia badawcze można zastosować zarówno w badaniu rynku, jak również w procesie identyfikacji zagrożeń 
w ramach zarządzania bezpieczeństwem w organizacji. 

Wykłady i inne szkolenia

Wychodząc naprzeciw dynamicznemu rozwojowi lotnictwa cywilnego
w Polsce i na świecie, możemy podzielić się naszą wiedzą
i doświadczeniem również z uczniami i studentami kierunków związanych z organizacją lotnictwa cywilnego. Chętnie podyskutujemy na tematy związane m.in. z obsługą naziemną statków powietrznych, zarządzaniem portem lotniczym, zarządzaniem bezpieczeństwem
w lotnictwie cywilnym, logistyką transportu lotniczego, czy innych aspektach branży.

Prowadzimy wykłady w organizacjach szkolenia lotniczego, uczelniach wyższych i podmiotach chcących podnieść kwalifikacje kadry zarządzającej. 

bottom of page